Hesla
ověřit
Předpony
ověřituvěřitprověřit
Odvozená slova
ověřit
témata
ověřit dok. (3. mn. -í; přech. min. -iv)
1.R potvrdit správnost, pravost, pravdivost
ověřit teoretické poznatky praxí
vědecky ověřit hypotézu
2. (práv.)R úředně (notářsky, soudně ap.) potvrdit pravost podpisu, správnost opisu ap.
ověřit opis listiny
ověřit platnost údajů podpisem
notářsky ověřit kopii
3.ověřit (si)R přesvědčit se o správnosti, pravosti, pravdivosti
ověřit (čí) schopnosti/znalosti
ověřit zdroj/pravdivost informací
ověřit (si) fakta/důkazy
ověřit totožnost mrtvého muže
ověření s
úřední ověření
ověření listiny/kopie notářem
ověřený příd.
ověřený podpis
ověřená kopie rodného listu
soudně ověřený překlad
ověřitelný příd.
ověřitelný důkaz
ověřitelné alibi
ověřitelná hypotéza
statisticky ověřitelné údaje
ověřovat ned. (1. j. -uji, hovor. -uju; 3. mn. -ují, hovor. -ujou; rozk. -uj; přech. přít. -uje)
ověřovat pravost/platnost dokumentů
vědecky ověřovat hypotézy
ověřovat (si) ned.
ověřovat nové metody/postupy práce
ověřovací příd.
ověřovací formulář/kopie
ověřovací metoda/výpočet/režim
ověřovací verze programu
ověřovací e-mail/kód
ověřovací doložka = R úřední potvrzení, že podpis na listině je pravý, že opis listiny je shodný s originálem;