Hesla
ostří
témata
ostří s
1.R ostrá hrana nástroje, zbraně
ostří nože/sekery/nůžek
ztupit/nabrousit ostří
٭na ostří nože = o krajně vyhrocené situaci, hrozící otevřeným konfliktem
2. (přen. expr.)R co zraňuje, ubližuje
ostří kritiky
satirické ostří
٭obrátit/namířit ostří proti komu = zaměřit sílu proti někomu a ohrozit ho tak
٭otupit/ulomit ostří čeho = zmírnit ostrost, příkrost něčeho