Hesla
bílitcílitkilomíleNilsilosílasílitsítvilažílažít1žít2, žnoutopítosítožít
Předpony
bílitnabílitvybílitzabílit
témata
bílit ned. (3. mn. -í; rozk. bíli, bil; 2. mn. bílete, bilte; přech. přít. bíle)
R natírat, barvit na bílo
bílit stěny vápnem