Hesla
obecnýobec
Odvozená slova
obecný
Slovní spojení
všeobecný
témata
obecný příd.
R týkající se všech, všeho
v obecném smyslu
obecné mínění/tvrzení
obecné dobro
obecný prospěch
obecná platnost
vzbudit obecnou pozornost
dř. obecná škola = R 1. stupeň základní školy; log. obecný pojem; log. obecný soud; ling. podstatné jméno obecné × vlastní; ling. obecná čeština = G nespisovný nadnářeční útvar jazyka vzniklý vývojem českých nářečí, šířený i za hranice Čech (zejm. do mluvy měst), užívaný zejm. v mluvených soukromých projevech; ling. obecná jazykověda; mat. obecné číslo × určité; mat. obecná rovnice; práv. obecné právo = R právo platné pro celý stát; odb. obecné kovy; zool. bažant obecný; zool. chroust obecný; zool. sysel obecný; zool. karas obecný; zool. strnad obecný; zool. vlaštovka obecná; zool. ještěrka obecná; zool. veverka obecná; bot. fazol obecný; bot. habr obecný; bot. líska obecná; bot. mateřídouška obecná;
obecně přísl.
Je obecně známo, že...
Obecně platí, že...
mluvit jen obecně = povšechně
obecně známý/přijímaný/uznávaný/platný/použitelný
obecně rozšířená představa
obecně český výraz = z obecné češtiny
obecně řečeno; obecně prospěšné práce = R alternativní trest spočívající v bezplatném odpracování určitého počtu hodin;
obecnost ~i ž
obecnost tématu/myšlenky/názoru/tvrzení