Hesla
gotikanoetikanovicnotacenotickaatikaetikaštikanoha
Odvozená slova
gotika
Slovní spojení
novogotikapseudogotika
témata
gotika [-ty-] -y ž
G umělecký sloh zhruba od poloviny 12. do 15. stol. vyznačující se v stavitelství lomenými oblouky a žebrovou klenbou; doba jeho trvání
tvořit v duchu gotiky
česká gotika
archit. vladislavská/tudorovská gotika; raná/vrcholná/pozdní gotika;
gotický [-ty-] příd. (mn. -čtí)
gotický sloh/kostel
gotická klenba/malba/architektura
gotický oblouk = lomený
gotické písmo = G od 11. stol. vysoké písmo s lomenými tvary; lit. gotický román = G románový žánr (zejm. v Anglii na přelomu 18. a 19. stol.) zaměřený na evokaci silných citů; hud. gotický rock = R hudební styl, který se vyvinul z punku a rocku, charakterizovaný temnými, melancholickými písněmi;
goticky [-ty-] přísl.