Hesla
normálanormál
Odvozená slova
normála
témata
normála -y ž (mat.)
R přímka procházející daným bodem křivky (plochy) a kolmá k tečně (tečné rovině) v tomto bodě
normálový příd. (mat.)