Hesla
nebenexusduonetučitučit seuditúžit se
Odvozená slova
nebe
Slovní spojení
nebetyčný
témata
nebe -e s (7. mn. -i)
nebesa -s s pomn. (6. -ích; 7. -y)
1.R vzdušný prostor, který se klene nad zemí
letní/noční/hvězdné nebe
blankytně modrá nebesa
ptáci na nebi
Nebe se zatáhlo.
Katedrála ční až k nebi.
publ. otevřené nebe = R vzdušný prostor přístupný letadlům bez omezení;
٭(spát) pod širým nebem = venku, bez přístřeší
٭To je (jako) nebe a dudy. = Nedá se to srovnat, je to velký rozdíl.
٭být mezi nebem a zemí = být nevysvětlitelný, tajemný
٭vynášet/chválit koho/co (až) do nebe = velmi, přehnaně někoho, něco chválit
٭(Objevil se) jako by spadl z nebe/jako z nebe spadlý. = Objevil se zcela náhle, nečekaně.
٭(Kouká) jako by spadl z nebe/jako z nebe spadlý. = Nesmyslně se diví něčemu obyčejnému, tváří se nechápavě, zaraženě.
٭(Bylo to) jako blesk/hrom z čistého nebe. = Bylo to náhlé, neočekávané, přišlo to znenadání.
٭To mi poslalo (samotné) nebe/Jako by to spadlo z nebe. = o něčem překvapivém a vítaném
٭snést komu modré z nebe = milovat někoho velmi silně a být ochoten splnit mu všechna přání
٭slibovat komu modré z nebe = slibovat někomu všechno možné
٭Žádný strom neroste do nebe. = Na každého dojde, všechno má své meze.
٭Žádný učený z nebe nespadl. = Naučit se něco vyžaduje čas.
2.R (v náboženském pojetí) sídlo Boha, bohů a místo posmrtné blaženosti
jít/přijít/dostat se do nebe
dar z nebe
Bůh v nebesích
Otče náš, jenž jsi na nebesích (začátek modlitby);
٭mít nebe na zemi = žít šťastně, mít se výborně
٭být v sedmém nebi = cítit se velmi šťastný
٭Je tu jako v nebi. = Je tady krásně, mile, klid, bezpečí, pohodlí.
٭žít si/mít se/cítit se/být jako v (sedmém) nebi = vést příjemný, šťastný život; cítit se šťastný
٭volat do nebe/být do nebe volající = být krajně nespravedlivý, neslýchaný
3.nebesaR látková stříška (zvláště nad postelí nebo nošená při průvodech nad knězem)
postel s nebesy
nést nad knězem nebesa