Hesla
přeskočit
Předpony
doskákatnadskočitobskakovatposkočitpřeskočitpředskakovatseskočituskočitvyskočitzaskočit
Odvozená slova
přeskočit
témata
přeskočit dok. (3. mn. -í; přech. min. -iv)
1.R skokem se dostat přes něco
přeskočit potok
sport. přeskočit (přes) koně/kozu
přeskočit soupeřův kámen (v dámě)
Přeskoč, přelez, ale nepodlez! = sokolské heslo
٭Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. = neraduj se předčasně
2.R skokem změnit místo
přeskočit (z loďky) na břeh
přeskočit na druhý břeh
přeskočit z nohy na nohu
3.R rychle, jako skokem se dostat
fyz. Mezi póly přeskočila jiskra.
Oheň přeskočil na sousední střechu.
٭Přeskočila mezi nimi jiskra. = Pocítili k sobě přitažlivost.
4.R změnit předmět činnosti, zájmu, téma hovoru
přeskočit (ve vyprávění) do minulosti
přeskočit na jiné téma
Vždy nakonec přeskočí na sport.
Z ničeho nic přeskočil do angličtiny.
5.R pominout v nějaké souvislosti, řadě ap.
přeskočit slovo/stránku
Při zkoušení ho naštěstí přeskočili.
Toto cvičení přeskočíme.
Přeskočil druhou třídu a šel rovnou do třetí.
6.R (o mechanismu) dostat se do nesprávné polohy, poskočit jinam
Péro u hodin přeskočilo.
7. (hovor. expr.)R (o rozumu) poskočit jinam; zadrhnout se
Přeskočilo ti?
Asi mu přeskočilo.
Hlas mu dojetím přeskočil.
přeskakovat ned. (1. j. -uji, hovor. -uju; 3. mn. -ují, hovor. -ujou; rozk. -uj; přech. přít. -uje)
přeskakovat (přes) švihadlo
Veverka přeskakuje ze stromu na strom.
Při vyprávění přeskakuje z jedné věci na druhou.
přeskakovat písmena/stránky
Deska přeskakuje.