Hesla
ničitnebo
Předpony
ničitdoničitponičitzničit
Odvozená slova
ničit
témata
ničit ned. (3. mn. -í; přech. přít. -e)
1.R působit záhubu, zmar
ničit škůdce chemickým postřikem
Vandalové ničí kulturní památky.
Zplodiny z továrních komínů ničí životní prostředí.
2.R poškozovat až k nepoužitelnosti; kazit
ničit stroj/přístroj neodborným zacházením
ničit si zdraví (čím)
Stres člověka ničí.
Kouření ničí naše plíce.
ničení s
ničení tropických deštných pralesů
Ničení kulturních památek je celosvětovým problémem.
voj. zbraně hromadného ničení;
ničivý příd.
ničivý živel
ničivá válka/povodeň
ničivý virus