Hesla
neřest
Výklady
chytit sekupčit
Odvozená slova
neřest
témata
neřest ~i ž (1., 4. mn. ~i; 3. mn. ~em; 6. mn. ~ech; 7. mn. -stmi)
R vášeň pro něco špatného
být otrokem neřestí
páchat neřesti
expr. doupě neřesti
Kouření je jeho neřest.
být prolezlý neřestmi
neřestný příd.
neřestný člověk/život
neřestné myšlenky
neřestně přísl.
neřestnost ~i ž
neřestnost pokrytcůdoupědoupě neřesti
alegoriealegorie ctností a neřestí (sochy Maxe Brauna na zámku v Kuksu)
bahnožít v bahně neřestně
močálpřen. močál neřesti
sodomaSodoma Gomora místo neřesti, nemravnosti