Hesla
datadatumkatakatlatamástpatavatatítžít1žít2, žnoutnotanótanaftana1na2, natenaťnato
Odvozená slova
datadatum
Slovní spojení
databankadatabáze
témata
data dat s pomn.
1.S údaje (číselné aj.)
osobní data
důvěrná data
ochrana dat
statistické zpracování dat
data o výrobě
sbírat/shromažďovat/zpracovávat data
2. (výp.)R údaje, symboly, fakta nebo jednotky informace zpracovávané na počítači
soubor dat
vstupní/výstupní data
základní/zdrojová data
přenos dat
zpracování dat = R proces, při němž z daných vstupních dat sběrem, uložením a zpracováním jsou získávány výstupní údaje; nosič dat (disketa, magnetická páska, děrný štítek aj.);
datový1 příd.1'>
R obsahující údaje
datový soubor
datová paměť