Hesla
na1na2, natenamlítnamést se
témata
na1 předl. se 4. a 6. p.
1.E vyjadřuje umístění na povrchu, na vyvýšeném místě
ležet na stole
viset na stromě
cvičit na kladině
٭nenechat (kde) kámen na kameni = úplně něco zničit
٭mít co černé na bílém = písemně potvrzeno, zaručeno
2.E vyjadřuje nacházení se na určitém místě
být na horách
pracovat na zahradě
žít na venkově
najít/vyhledat co na internetu
Byla tam hlava na hlavě.
V diktátu měl chybu na chybě.
být na živu = S žít;
٭mít co na paměti = nezapomínat na fakt
3.E vyjadřuje směřování na povrch
položit knihu na stůl
odložit si brýle na noční stolek
4.E vyjadřuje směřování na vyvýšené místo
lézt na strom
publ. dostat se na stupně vítězů
5.E vyjadřuje směřování, pohyb k nějakému cíli
vyjít na ulici
jet na hory
přejít na druhou stranu ulice
vystoupit na nejvyšší horu
lézt na půdu
jít na záchod
hlásit se na vysokou školu
okna obrácená na jih
geom. spustit kolmici na přímku
٭přijít na svět = narodit se
٭přijít komu/čemu na chuť = poznat dobré stránky, oblíbit si
٭vzít koho/co na vědomí = začít s někým, něčím počítat; všimnout si někoho, něčeho, uvědomit si to
6.E vyjadřuje přiblížení se hranici (místní ap.)
přiblížit se ke komu na deset kroků
být na dostřel (komu)
٭být na dosah ruky = velmi blízko
7.E vyjadřuje konečný stupeň, plnou míru, žádoucí stav ap.
dojít na konec světa
Jděte až na konec ulice.
8.R pomocí čeho, jakým způsobem (provedený, fungující ap.)
prodat co (komu) na dluh
upéct (komu) dort na objednávku
objednat si co na dobírku
ušít (komu) šaty na míru
nasekat pažitku na drobno nadrobno
jet na plný plyn
pracovat na plný úvazek
pracovat na plné obrátky
zemřít na infarkt
pít na žal
zahrát (komu) na přání
stav. zdít na maltu; stav. zdít na sucho nasucho;
٭Jde to jak na drátkách. = snadno, rychle, přesně
٭poslouchat koho/co jen na jedno ucho = nepozorně
9.R na jaký způsob (upravený ap.)
hovězí na divoko nadivoko; vajíčka na měkko naměkko; čočka na kyselo nakyselo;
10.E označuje prostředek, nástroj, pomůcku, jejichž pomocí se děj uskutečňuje
nechat si postavit dům na klíč
hrát na kytaru
chytat ryby na pytlačku
jezdit na naftu
vařit na plynu
smažit (co) na sádle
psát na stroji
٭vidět co na vlastní oči = sám, nezprostředkovaně
٭viset na vlásku (o úspěchu, životě ap.) = být v krajním ohrožení
٭držet koho/co na uzdě = krotit, omezovat
11.E vyjadřuje s jakou přesností (se něco udává ap.)
poznat koho/co na první pohled
vrátit komu dluh na korunu přesně
٭(být) na beton = zcela jistý
12.E vyjadřuje počítání, odměřování na jednotky
vážit co na kila
měřit co na metry
počítat co na dny
13.E vyjadřuje poměr v přepočtu na jednotku
množství přepočtené na osobu
tisíc eur na osobu
14.E vyjadřuje mocninu
umocnit číslo na druhou/třetí
15.E naznačuje výsledek děje, jistý nebo možný účinek děje nebo vlastnosti
shořet na prach
stavět co na odiv (před kým)
mít dceru na vdávání
٭přivést koho na mizinu = ožebračit
٭promoknout na kůži = být úplně promočen
16.E vyjadřuje míru, vážnost, stupeň nebezpečí
být na smrt nemocný
dům na spadnutí
boj na život a na smrt
na prst silný krajíc chleba
na dva metry široký pruh látky
Bylo tam sněhu na dva metry.
17.až naE vyjadřuje výjimku, vyloučení
Až na malé nedostatky je jeho práce vyhovující.
Až na vynucený happy end se tvůrcům film povedl.
18.E vyjadřuje určení okamžiku
na podzim/jaře
nacházet se na sklonku života
na začátku/konci představení
Je na čase. = Právě přišla vhodná chvíle.
(zájezd) na poslední chvíli = S last minute;
٭Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. = Ani nepříjemné povinnosti se nemají odkládat.
19.R na jak dlouho
práce na týden
zůstat u koho na noc
jet na dva týdny k moři
20.E vyjadřuje přiblížení se časové hranici
Táhne na půlnoc.
Táhne jí na padesát.
21.E uvádí předmět (u sloves nebo dějových jmen) vyjadřujících činnosti smyslové, vůli, city, myšlení, sdělování
myslet na kamaráda
pamatovat na smrt
kývnout na přítele
nazírat na situaci s nadhledem
věřit na duchy
nedbat na pomluvy
čekat na vlak
žalovat na kamaráda
٭trvat na svém = držet se své verze, tvrzení, svých požadavků
22.E naznačuje účel činnosti nebo určení, k čemu nebo v čí prospěch věc je
jít na pivo
spěchat na vlak
postavit na kávu
zadělat na buchty
napít se na (čí) zdraví
odpovědět komu na pozdrav
na příklad; na shledanou;
٭vzít si koho/co na starost = postarat se
٭mít na vybranou = mít několik možností
٭dát komu na pamětnou = vytrestat někoho
٭dát komu na srozuměnou co = jasně mu vysvětlit své stanovisko
٭být na nic/draka/pytel/zhrub. prd/vulg. hovno = nestát za nic
23.R za jakým účelem
být na zdravotní dovolené
být se na studiích
být na odchodu/odjezdu; být na příjmu (na telefonu ap.);
24.E vyjadřuje vztah, zřetel
chřadnout na těle i na duchu
rok úrodný na ovoce
být opatrný na korunu
být háklivý na prochladnutí
být alergický na prach
Na svůj věk je vyspělá.
urážka na cti;
٭klesat na mysli = ztrácet důvěru v něco, pozbývat naději, odvahu, stávat se pesimistickým
٭dát si na čas (s čím) = vykonávat pomalu, nepospíchat