Hesla
boudadudyjudonudapudrudasudmedmódamuldamukmukamužon1, ona, onoon2, ona, ono
Odvozená slova
bouda
témata
bouda -y ž (7. j. boudou; 2. mn. bud; 3. mn. boudám atd.)
1.G menší jednoduchá (dřevěná) stavba
dřevěná/zahradní bouda
bouda na nářadí
hlídačská bouda
pouťová bouda = stánek
nápovědní bouda = v divadle
postavit boudu
divadlo Bouda = G obrozenské divadlo v Praze;
2.R turistická chata
horská bouda
Luční bouda (v Krkonoších);
3.R zhotovený úkryt (pro psa)
uvázat psa u boudy
zalézt do boudy
psí bouda;
٭být (kde) (uvázaný) jako pes u boudy = být nucen zůstávat stále na stejném místě
٭zima jak v psí boudě = veliká
4.R střecha auta, dětského kočárku aj.
natáhnout/stáhnout boudu
připevnit boudu
kožená/plátěná bouda (kočárku)
To byla pěkná bouda.
٭ušít na koho boudu = nachystat na někoho léčku, úskok, napálit někoho
budka -y ž (2. mn. -dek)
(zdrob.)ptačí budka
nápovědní budka
strážní budka
volební budka
telefonní budka;
٭dostat na budku = být zbit
٭být na budku = být náročný na přemýšlení ap.
boudička -y ž (2. mn. -ček) (přen.)