Hesla
modusmolomol1mol2mopmormoto
témata
modus -du m (6. j. -du)
1.S způsob
٭modus vivendi = způsob soužití
٭modus operandi = způsob práce pachatele
2. (ling.)G mluvnická kategorie vyjadřující charakter slovesného děje podle vztahu ke skutečnosti nebo postoje mluvčího
slovesné mody
3. (mat.)R charakteristika statistického souboru, hodnota kvantitativního znaku o maximální četnosti
Proměnná X je v modu Y.
4. (hud.)R poměr mezi délkou určitých notových hodnot; stupnice s jiným uspořádáním než dur a moll
lydický/frygický modus diatonické stupnice;