Hesla
mitraminoutminamini1mini2mink
témata
mitra -y ž (2. mn. -ter) (círk.)
R vysoká, do dvou hrotitých oblouků vybíhající pokrývka hlavy katolických hodnostářů (zprav. biskupů)
biskupská mitra