Hesla
metrummetromezera
témata
metrum -ra s (2. mn. -ter) (lit.)
R schéma rytmického uspořádání verše
daktylské/jambické metrum
metrum a kompozice básně