Hesla
luh1luh2lusk
Odvozená slova
luh1luh2
témata
luh1 ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -zích)
1. (kniž., bás.)R louka podél řeky, vody
rozkvetlé luhy
2. (bot.)R vlhký les v oblastech zaplavovaných povodněmi, tvořený převážně listnatými stromy
Z českých luhů a hájů (symfonická báseň B. Smetany);
lužní, luhový příd.
zool. moudivláček lužní; zool. sýkora lužní; lužní les;