Hesla
logoslogo
témata
logos -gu m (6. j. -gu) (kniž.) (filoz.)
R ústřední pojem řecké a helénistické filozofie; slovo, řeč, výrok, zákon, myšlení, pojem, rozum; u Herakleita všeobecný základ světa, zákon veškerého dění; v Novém zákoně slovo Boží jako prostředek mezi Bohem a světem