Hesla
logo
Slovní spojení
logopedie
témata
logo -a s (6. j. -u; 2. mn. -g; 6. mn. -ách)
R název firmy, společnosti nebo organizace v speciálním grafickém provedení, uváděný výrobcích, propagačních materiálech ap.
firemní logo