Hesla
lobbing
témata
lobbing ~u m (6. j. ~u)
R ovlivňování zákonodárců, vládních úředníků ap. (často ve veřejném zájmu nebo zájmu určité skupiny) při navrhování a přijímání zákonů ap.
účinný lobbing
lobbing za umístění skládky