Hesla
civětdivdivit senivapivoživitlevlevalovlovitláva
témata
civět ned. (3. mn. -ějí, -í; rozk. -věj, -v; přech. přít. -ěje, -ě; podst. civění; příd. civějící, civící) (hovor. expr.)
R upřeně, vyjeveně nebo netečně, tupě se dívat
civět sousedům do oken
(nevěřícně) civět do zrcadla
civět do zdi/blba/prázdna
Kde zas civíš?