Hesla
les
Předpony
lesprales
Odvozená slova
les
témata
les ~a m (6. j. ~e; 1., 4., 7. mn. ~y; 6. mn. ~ích)
R souvislý porost jehličnatých nebo listnatých (s výjimkou ovocných) stromů
hluboký les
černý les = hluboký a hustý
borový les
obecní/státní/soukromý les
mýtit/kácet/vysazovat/sázet les
zabloudit v lese
jít do lesa na houby
Český les (pohoří); Kostelec nad Černými lesy (město); jehličnatý/listnatý/smíšený les;
٭křičet/hulákat jako na lesy = velmi nahlas, silně
٭Roste jako dříví v lese. = rychle, bez dozoru
٭vozit/nosit dříví do lesa = dělat zbytečnou práci
٭jít na koho/co od lesa = zchytra
٭pro stromy nevidět les = pro malichernosti, drobnosti nevidět důležité, celek
٭Když se kácí les, létají třísky. = K velkým činům je třeba něco obětovat.
٭Kdo se bojí, nesmí do lesa. = Bez odvahy nelze nikam dospět, ničeho dosáhnout.
٭Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. = Jak se člověk chová k okolí, tak se bude okolí chovat k němu.
٭To je, jako když prdneš do lesa (a zavřeš branku). = Je toho velmi málo, nestačí to.
lesní příd.
lesní cesta/porost
lesní plody/jahody/med
lesní zvěř/včely
lesní správa/hospodářství/dělníci
lesní požár
hud. lesní roh = G žesťový hudební nástroj měkkého tónu; bot. sasanka lesní; bot. borovice lesní; bot. pečárka lesní; zool. kuna lesní;
lesík ~a m (6. j. ~u; 6. mn. -cích)
(zdrob.)mladý/řídký lesík
cestička přes lesík
Bouloňský lesík;