Hesla
les
Výklady
bauxitbekyněbiomborůvkabrusinkabučinadivoženkadrvoštěpdřevařdřevorubecdubinafaunhájhajnýhornistahrachorhvozdjelenjeskyňkajeslejezevecjezinkajilmkalamitakalouskapradinakari2krmeleckřivkakukačkaleleklesáklesnatýlesníklesoparklesostepluh1mařinkamikroklimamladinamlázímniškamrťnáletnapajedlonetýkavkanorníkoboraodlesnitokusorlíčekpasekapolesípolesnýpolompralesprotěžprůsekpychrejsekremízrevírrys1satyrseč2smrčinasojkastrakasýcsýkorašťaveltajgatetřevtetřívektraktorzajíczálesákzalesnitzávojenka
Předpony
lesprales
Odvozená slova
les
témata
les ~a m (6. j. ~e; 1., 4., 7. mn. ~y; 6. mn. ~ích)
R souvislý porost jehličnatých nebo listnatých (s výjimkou ovocných) stromů
hluboký les
černý les = hluboký a hustý
borový les
obecní/státní/soukromý les
mýtit/kácet/vysazovat/sázet les
zabloudit v lese
jít do lesa na houby
Český les (pohoří); Kostelec nad Černými lesy (město); jehličnatý/listnatý/smíšený les;
٭křičet/hulákat jako na lesy = velmi nahlas, silně
٭Roste jako dříví v lese. = rychle, bez dozoru
٭vozit/nosit dříví do lesa = dělat zbytečnou práci
٭jít na koho/co od lesa = zchytra
٭pro stromy nevidět les = pro malichernosti, drobnosti nevidět důležité, celek
٭Když se kácí les, létají třísky. = K velkým činům je třeba něco obětovat.
٭Kdo se bojí, nesmí do lesa. = Bez odvahy nelze nikam dospět, ničeho dosáhnout.
٭Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. = Jak se člověk chová k okolí, tak se bude okolí chovat k němu.
٭To je, jako když prdneš do lesa (a zavřeš branku). = Je toho velmi málo, nestačí to.
lesní příd.
lesní cesta/porost
lesní plody/jahody/med
lesní zvěř/včely
lesní správa/hospodářství/dělníci
lesní požár
hud. lesní roh = G žesťový hudební nástroj měkkého tónu; bot. sasanka lesní; bot. borovice lesní; bot. pečárka lesní; zool. kuna lesní;
lesík ~a m (6. j. ~u; 6. mn. -cích)
(zdrob.)mladý/řídký lesík
cestička přes lesík
Bouloňský lesík;


borovicebot. borovice lesní
brhlíkbrhlík lesní
bukbot. buk lesní
čížekčížek lesní
čmelákzool. čmelák lesní
franckýFranský les německé pohoří
golflesní golf
horabot. horské pásmo vegetační stupeň vyznačující se bukovými nebo smrkovými lesy a loukami
hrachorhrachor lesní
ibiszool. ibis lesní
inženýrsystémový/lesní/důlní inženýr
jabloňbot. jabloň lesní
jahodalesní/zahradní jahody
jelenzool. jelen lesní
jestřábzool. jestřáb lesní
jestřábníkjestřábník lesní
jezeveczool. jezevec lesní
kánězool. káně lesní káně myšilov
kunazool. kuna lesní
lelekzool. lelek lesní
luhlužní les
mraveneczool. mravenec lesní
mužlesní/ohnivý mužík
ostřížostříž lesní
pannalesní panna víla
pásmogeogr. pásmo jehličnatých lesů
pečárkapečárka lesní
plchplch lesní
plzákplzák lesní
pomněnkabot. pomněnka lesní
protěžbot. protěž lesní
přeměnales. přeměna porostu změna druhové skladby lesa
přesličkabot. přeslička lesní
rohlesní roh horna
skřivanzool. skřivan lesní
slézsléz lesní
slukazool. sluka lesní
smíšenýles. smíšený les les složený z jehličnatých a listnatých stromů
svišťzool. svišť lesní
štětkaštětka lesní/planá
transponovathud. transponující nástroj na němž tóny znějí o určitý interval výše nebo níže, než uvádí notový zápis (např. klarinety, lesní rohy)
tropygeogr. tropický deštný les
tulipánbot. tulipán lesní
alpínskýbot. alpínské pásmo vegetační pásmo ležící nad hranicí lesa ve velehorách
Alpyzeměd. alpská hnědozem hnědozemní půda v oblastech nad horní hranicí lesa
babkaNašel v lese jen samé babky.
bezejmennýdostat se do bezejmenného lesa
bezpečnýV lesích není bezpečno.
blátoV lese bude po dešti bláto.
blízkobydlet blízko lesa
blouditbloudit v mlze/v hustém lese/v horách
bloumatbloumat lesem/městem
boroviceborovicový les
borovýborový les
bukbukový les
bůžeklesní/vodní bůžci
bylinachodit do lesa na bylinky
býtKdysi byl les.
cestapolní/lesní cesta
cestaCesta vede lesem.
cikcakstezka cikcak lesem klikatá
cípcíp lesa/zahrady/louky/náměstí
couratcourat po lesích/městem/přírodou/po horách/po dvoře
čerňčerň noci/lesa temnota
černatV dálce se černá les.
černýčerný les hluboký
černýV lesích se přemnožila černá.
červenatV lese se červenají maliny.
čnět, čnítNad lesem ční románský hrad.
dardary přírody/lesa/moře
degradaceles. degradace lesních půd
devastacedevastace lesů/životního prostředí/krajiny
dohlédnoutdohlédnout na konec lesa
drancovatdrancovat lesy/půdu
dravecvodní/lesní dravec
držbadržba půdy/lesů
dřívíjít do lesa na dříví
dubdubový les
ekosystémlesní ekosystém
exploatovatexploatovat ložiska nerostných surovin/přírodní zdroje/lesy
fragmentacefragmentace deštných lesů
hektarpokácet hektar lesa
hloubkav hloubce lesa
hlubokýpřen. hluboký les mohutný, tmavý
hlubokýpřen. hluboko v horách/lese
holinaholiny v šumavských lesích
honlesní/polní hon
honecHonci obstoupili les.
honitbapolní/lesní/vodní honitba
hopkatZajíc hopká k lesu.
hordaZ lesa se vyřítila horda ozbrojených mužů.
hospodářstvílesní/polní hospodářství
houbapřen. houbový les v kterém roste hodně hub
houbařles plný houbařů
houkatV lese houkala sova.
hraničitZahrada hraničí s lesem.
hulákathulákat jak na lesy velmi nahlas, silně
hustotahustota vlasů/mraků/deště/lesa
hustýhustý porost/les