Hesla
davravelivelove1love2lovledlítlemleplesletléztleč1leč2ležet
Odvozená slova
dav
témata
dav ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
R neuspořádané velké množství lidí; zástup, masa
dav zvědavců/pozorovatelů/sportovních fanoušků/cestujících
násilnický/rozbouřený/hlučný dav
Před domem se shromáždil dav.
Ulicí proudily davy lidí.
Policie rozehnala dav demonstrantů.
tísnící se davy
šum/hluk/psychóza davu
zmizet v davu
být přepaden davem
být umačkán v davu
razit si cestu davem
vmísit se do davu
pohrdání davem
٭splynout s davem = být jako ostatní, a tedy nenápadný
٭jít s davem = chovat se jako ostatní
davový příd.
davové násilí
davové scény (ve filmu); davová psychóza; davové šílenství;