Hesla
latina
Výklady
ablativavebohemismushispanistikahlaholiceiberoamerickýinter-internacionalismus2kapitálkakartuziánkreollatinářlatiníklatinizaceLatinská Amerikařímskokatolickýsupinumtaroty
Jazyky
afrikánštinaalbánštinaangličtinaarabštinaarménštinabaskičtinaběloruštinabulharštinačeštinačínštinadánštinaestonštinafilipínštinafinštinafrancouzštinagruzínštinahebrejštinahindštinaholandštinachorvatštinaindonéštinaislandštinaitalštinajaponštinakečuánštinakorejštinalatinalitevštinalotyštinamaďarštinamakedonštinamalajštinamongolštinaněmčinanepálštinanizozemštinanorštinapolštinaportugalštinarumunštinaruštinařečtinaslovenštinaslovinštinasrbštinasvahilštinašpanělštinašvédštinathajštinatibetštinaturečtinaukrajinštinavietnamština
Odvozená slova
latina
témata
latina -y ž
G jazyk starověkých Římanů, užívaný učenci a církví až do novověku
text v latině
studovat latinu
hodina latiny
číst v latině
klasická latina = R latina klasických antických autorů; vulgární latina = R mluvená nářečí latiny v římské říši; středověká latina = R od konce římské říše do období humanismu; humanistická latina = R v období humanismu; církevní latina = R používaná v církevních kruzích;
٭sekat latinu (dítě po trestu ap.) = chovat se řádně, poslouchat, nezlobit
latinský příd. (mn. -nští)
1.latinský jazyk
latinské slovo
latinská mluvnice
latinské citáty
latinská mše = sloužená v latině
latinské písmo = S latinka; latinský název = R odborný (v biologii, anatomii ap.); Latinská čtvrť = R (v Paříži) středisko škol a muzeí; latinský kříž = G kříž se svislým ramenem delším;
2.S románský
geogr. Latinská Amerika;
latinsky přísl.
spis psaný latinsky


filologieklasická filologie věda o starověké latině a řečtině
futurumfuturum exactum (v latině) děj budoucí, který probíhá před jiným dějem budoucím
glosahist., lit. Vídeňské glosy latinské poznámky v evangeliích sv. Marka a Matouše
klasickýklasické gymnázium gymnázium zaměřené na studium klasických jazyků (latiny, řečtiny ap.)
křížlatinský kříž se svislým ramenem delším
abecedačeská/latinská/řecká abeceda
bohemismusbohemismy v latinském textu
časovatčasovat latinská slovesa
číslovkalatinské/německé/francouzské číslovky
deklinacelatinská/česká/slovenská deklinace
dřítdřít se na písemku z latiny
futurumprobírat latinská futura
glosačeské/staroslověnské/latinské glosy
humanismusčeský/latinský humanismus
infinitivvazba akuzativu s infinitivem (v latině)
kronikářlatinsky píšící kronikář