Hesla
labyrint
Odvozená slova
labyrint
témata
labyrint ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1.R spleť cest, místností a chodeb, v které se člověk snadno ztratí (nazváno podle Labyrintu na Krétě, rozsáhlých palácových staveb); bludiště
spletitý/složitý labyrint
labyrint ulic/cest
bloudit v labyrintu
Ten dům je úplný labyrint.
bájný Minotaurus v labyrintu
2.R spletitý, nepřehledný, chaotický stav, ráz něčeho; zmatek, chaos
labyrint dopravních značek/úředních předpisů
Labyrint světa a ráj srdce (spis J. A. Komenského);
3.R soustava kanálků nebo dutinek ve sluchových, čichových nebo dýchacích orgánech
anat. ušní/kostěný/blanitý labyrint = R složitě uspořádané kanálky, v nichž je uloženo vnitřní ucho;
4.R několikrát zalomený vstupní prostor do akusticky chráněného uzavřeného prostoru
labyrintový příd.
labyrintní příd.
(anat.)zool. labyrintní ryby = R ryby, které mají pomocné dýchací ústrojí;