Hesla
koleno1koleno2kolonakolón1kolón2
Končetiny
končetinakloubpažerukaramenoloketpředloktízápěstídlaňpěstprstpalecukazováknehetnohastehnolýtkokoleno1kotníkchodidlopataachilovkašpičkačéškanártholeňklenbasvalšlacha
Odvozená slova
koleno1koleno2
témata
koleno1 -a s (6. j. -u, -ě; 3. mn. -ům; 7. mn. -y)
1. (2. mn. -nou, -n; 6. mn. -ou, -ech)G část nohy v ohbí s kloubem spojující stehno a bérec
padnout na kolena
ohýbat nohy v kolenou
lézt po kolenou
houpat dítě na kolenou
mít rozbitá kolena
tráva do půl kolen
sukně nad kolena
vařit uzené/vepřové koleno
prodřená kolena (kalhot) = část punčoch n. kalhot na kolenou
voda v koleně = výpotek
٭na stará kolena = k stáru, na konci života
٭žert. (mít) hlavu jako koleno = být zcela holohlavý
٭pamatovat na stará kolena = pamatovat na stáří a prozíravě se dopředu zajišťovat
٭dělat co na koleně = vyrábět něco primitivně, bez potřebných nástrojů
٭prosit koho na kolenou = prosit někoho úpěnlivě, zoufale, pokorně
٭děkovat komu na kolenou = vroucně, poníženě někomu děkovat
٭padnout/klesnout (před kým) na kolena = projevit svou lítost, pokoru, prosit za odpuštění
٭srazit koho na kolena = porazit, pokořit někoho, zbavit ho vlivu
٭Třesou se mu kolena. = Má strach.
٭lámat co přes koleno = řešit něco násilně
٭ohnout/přehnout koho přes koleno = nabít někomu na zadek
٭dát si/nechat si pro korunu/krejcar/halíř/groš koleno vrtat = být velmi lakomý
٭poslouchat (co) kolenem = vůbec neposlouchat, nedávat pozor
٭jít do kolen = klesnout k zemi (na kolena); být přemožen silnou emocí (údivem, radostí ap.)
2. (2. mn. -n; 6. mn. -ech)D co připomíná (tvarem ap.) koleno 1
koleno trubky = spojovací součást
kolenní příd.
kolenní vaz/kloub
kolenní chránič
kolenový příd.
kolenový lis