Hesla
flóra
Slovní spojení
mikroflóra
témata
flóra -y ž
1.R soubor rostlin na určitém území nebo určitém období; květena
flóra Karpat
luční/horská/tropická flóra
prvohorní flóra
rozmanitost alpské flóry
ochrana ohrožené flóry
2. (biol.)R soubor rostlinných organismů i s mikroorganismy
ústní flóra
střevní flóra