Hesla
kde1kde2kelkrakilok, ke, kukino1kino2
témata
kde1 přísl. zájm.
1.E (v otázkách přímých i nepřímých) ptáme se jím na místo, na němž někdo nebo něco je, na němž se koná nějaký děj
Kdes byl tak dlouho? = kde jsi byl
Kde se tu bereš? = odkud
Kde se máte sejít?
Kde jsou ty časy!
Kde se ti to stalo?
Kde bydlíš/pracuješ?
Máš tam vůbec kde spát?
Kdes nechal Tondu? = Proč s tebou není Tonda?
jak kde = S podle okolností;
٭nevědět, kde komu hlava stojí = mít moc práce, být zaneprázdněný
٭kde nic tu nic = nikde nic, všude pusto prázdno
٭hledat, kde nechal tesař díru = hledat dveře, chtít utéct odněkud
2.E uvozuje vedlejší větu vztažnou (často v souvztažnosti s tam), zejm. příslovečnou místní a přívlastkovou
Vrať to tam, kde to bylo.
Můžeš zůstat tam, kde jsi.
To je místo, kde jsem se narodil.
٭...kde dávají lišky dobrou noc = na zapadlém místě, daleko od civilizace
٭Kde nic není, ani smrt nebere. = To, co není, nelze získat.
3.R (vůbec) někde
Nemám kde bydlet.
hovor. vem kde vem = S kdekoli; hovor. ber kde ber = S kdekoli;