Hesla
klep1klep2, klepy klepklepatklepat sekrepkrepakemp
Předpony
klep1klep2, klepy kleppokleppřekleppříklepprůklep
Odvozená slova
klep1klep2, klepy klep
témata
klep1 ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
R (často nepravdivá) zpráva záměrně a zlomyslně šířená dál
babské klepy
dělat/roznášet/sbírat klepy
To není pravda, je to klep.
klípek -pku m (6. mn. -cích)
(zdrob.)klípky o slavných osobnostech
klípky z autorova života