Hesla
kaverna
Odvozená slova
kaverna
témata
kaverna -y ž (2. mn. -ren)
1. (med.)R dutina (zprav. v plicích) vzniklá rozpadem tkáně
tuberkulózní kaverny v plicích
2. (stav.)R uměle vytvořený prostor pod zemí sloužící k umístění strojního a elektrického zařízení (např. podzemní vodní elektrárny)
vodní elektrárna v kaverně
3. (zast.) (voj.)R skalní úkryt, zprav. v 1. svět. válce na italské frontě
ukrývat se v kavernách
kavernózní příd.
anat. kavernózní tělesa;