Hesla
kalit
Předpony
kalitodkalitzkalitzakalit
Odvozená slova
kalit
témata
kalit ned. (3. mn. -í; přech. přít. -e)
1.R činit kalným, nejasným
Splašky kalí vodu.
přen. Víno kalí zrak.
přen. kalit (čí) mysl = rmoutit
um. kalit sklo = pomocí přísad činit sklo neprůhledným, zakalovat
٭kalit vodu = vyvolávat hádky, rozepře
٭kalit vodu = zastírat nepoctivé úmysly, odvádět od nich pozornost
2. (přen.)S zhoršovat; kazit
kalit (čí) štěstí/radost/plány
Nemoc kalí jeho dosud poklidný život.
3. (odb.)R prudkou změnou teploty (ochlazením) činit tvrdším; tvrdit
tech. kalit ocel
sklář. kalit sklo = zvláštní úpravou zpevňovat
4. (expr.)R (hodně) pít alkohol
kalit do noci v místní hospodě
Dneska večer jdeme kalit.
5.kalit (si) to (expr.)R rychle jet
kalený příd. (tech.)
kalení s
(odb.)kalení oceli
kalicí příd.
(odb.)kalicí nádrž/pec/vana/linka
kalicí lázeň/prostředek/olej