Hesla
kódod, odek, ke, ku
Odvozená slova
kód
témata
kód ~u m (6. j. ~u)
1. (odb.)R systém znaků pro přenos nebo záznam informace; soustava smluvených znaků, zkratek a symbolů pro přístup k něčemu, pro utajení smyslu zprávy před nezasvěceným příjemcem ap.
kód banky/země/měny/výrobku/adresy
identifikační/přístupový/tajný/grafický kód
šifrovací/univerzální kód
používat kód
genet. genetický kód = R soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA převádí na primární strukturu bílkovin (mechanismus určování sledu aminokyselin v řetězci);
2. (polygr.)R optický nebo mechanický znak nebo soubor těchto znaků u mikrozáznamů umožňující třídění a snadné vyhledávání
polohový/optický kód
čárový kód;
3. (výp.)R pravidla pro jednoznačné přiřazení významu k znakům nebo signálům
kódový příd.
kódové slovo