Hesla
import
Odvozená slova
import
témata
import ~u m (6. j. ~u)
1.R dovoz zboží z cizích zemí
import kávy/surovin/automobilů
přímý/nepřímý import
2.R zboží dovezené z ciziny
převaha importu nad exportem
3. (výp.)R převedení dat ze stávajícího kódu, formátu, programu ap. do jiného
import dat
importní příd.
importní povolení/smlouva
importní společnost/oddělení