Hesla
idiomatika
témata
idiomatika [-dy-ty-] -y ž (ling.)
1.R nauka o ustálených spojeních charakteristických pro daný jazyk, zprav. doslovně nepřeložitelných
2.R soubor idiomů v určitém jazyce