Hesla
idea
Odvozená slova
idea
témata
idea -ey, -eje ž (3., 6. j. -eji; 4. j. -eu; 7. j. -eou, -ejí; 1., 4. mn. -ey, -eje; 2. mn. -ejí; 3. mn. -eám, -ejím; 6. mn. -eách, -ejích; 7. mn. -eami, -ejemi)
1.R základní, vůdčí myšlenka
vůdčí/revoluční idea
idea dramatu
idea humanismu
To je dobrá idea.
psych. fixní idea = R utkvělá představa;
2.S pojem; představa
idea spravedlnosti
idea dobra
3. (filoz.)R sama podstata, která je základem všech věcí, metafyzická podstata věci
Platonova teorie idejí
ideový příd.
1.R týkající se ideje nebo idejí; myšlenkový
ideový vliv/rozpor/boj/směr
ideový základ díla
2.R prostoupený ideou (idejemi), hlásající ideu (ideje), oddaný ideji (ideám)
ideová výchova
ideové drama
ideově přísl.
být komu ideově blízký