Hesla
od, odeIndieIrskoi1i2
Slovní spojení
kilopond
témata
od, ode předl. s 2. p. (ode se užívá před skupinou souhlásek)
1.E vyjadřuje směřování pryč z blízkosti něčeho
vstát od stolu
odejít od koho/čeho
Kouří se nám od úst.
٭jít komu od ruky (práce ap.) = lehce, snadno
٭držet si koho od těla = zachovávat odstup
٭Jablko nepadá daleko od stromu. = Potomci jsou podobní svým rodičům.
2.E vyjadřuje východisko pohybu nebo děje
Je od Prahy. = pochází z okolí Prahy
٭jít na koho/co od lesa = nenápadně, chytře
٭změnit co od základů = úplně
٭dobrák od kosti = celou svou podstatou
٭změřit si koho od hlavy k patě = kriticky si někoho prohlédnout
3.E vyjadřuje časové nebo místní východisko v pořadí
od rána (do večera)
od začátku (do konce)
dva roky od svatby
třetí od konce
Je den ode dne smutnější.
chodit/žebrat dům od domu
den ode dne; slovo od slova;
٭začít od Adama = od úplného začátku
٭jít (s kým) od desíti k pěti = být čím dál horší
٭začínat od píky = od začátku, od základu
٭od a do z = všechno pěkně popořádku, se zahrnutím všech informací
4.E vyjadřuje původce, původ něčeho
obraz od Rembrandta
pozdrav od matky
být umazaný od bláta
sklenice od medu
zbytky od oběda
To je od vás milé.
smát se/mluvit od srdce = upřímně
od přírody; sám od sebe;
٭vynadat komu od plic = ostře, bez zábran někomu vynadat
٭Nula od nuly pojde. = Z ničeho není nic.
5.E vyjadřuje příslušnost
klíč od domu
být od policie = pracovat u policie
hovor. být od novin/filmu/pera
límec od kabátu
od každého něco;
6.E vyjadřuje způsob činnosti
platit komu, koho od hodiny/kusu/výkonu
od ruky = R ne podle vzoru; od oka = R podle odhadu;
٭hovor. střelit (co) od boku = odhadnout
7.E vyjadřuje příčinu, důvod, popř. důsledek činnosti
rty modré od zimy
Je mi špatně od žaludku.
Nemůže od smíchu ani mluvit. = kvůli němu
hovor. Je to od nervů!
8. (hovor.)E vyjadřuje účel činnosti nebo určení věci pro něco
Od čeho tě tu máme?
Od toho jsou jiní!
peníze od cesty
9.E vyjadřuje odlučování a rozlišování
očistit (co) od nánosu
ustoupit od požadavků
rozeznat pravdu od lži
být daleko od pravdy
mít klid od návštěv/dětí/bolestí
odchýlit se od pravopisu
odejít od rodiny
٭oddělit zrno od plev = oddělit hodnotné, cenné od nehodnotného, bezcenného