Hesla
humnohrana1hrana2humr
témata
humno -a s (6. j. -u, -ě; 2. mn. -men) (zast.)
1.humna -men s pomn.R pozemek za stodolou venkovské usedlosti
chalupa s kouskem humen
přijít humny
٭bydlet za humny = bydlet velmi blízko nebo hned u něčeho
٭být hned za humny = být velmi blízko
٭nevidět dál než za humna = mít malý rozhled, uvažovat krátkozrace
٭nevyjít ani za humna = nikam necestovat, být stále jen doma
٭My o vlku a vlk za humny. = Ten, o němž se mluví, je nablízku.
2. (piv.)R místnost v pivovaru, kde se skladuje ječmen
jít pro obilí na humna
3.R místo ve stodole k mlácení obilí
mlátit obilí na humně