Hesla
klest
Předpony
klestprůklest
témata
klest ~u m
i ~i ž
klestí s
1.R ulámané nebo spadlé suché větve
otýpka klestu
sbírat klestí
jít do lesa na klestí
2. (les.)R slabé dříví (do průměru 6 cm) z větví stromů nebo keřů