Hesla
hr1hr2
témata
hr1, hrr, hrrr příd. neskl. (hovor. expr.)
S ukvapený
٭být (moc) hr (do čeho) = zbrkle, nerozvážně jednat
hr2, hrr, hrrr přísl.
(hovor. expr.)Jen ne tak hr!
dělat co hr


býtbýt (moc) hr zbrkle, nerozvážně jednat