Hesla
hop, hoplahopsathojitholithodithodit se1hodit se2hořet
témata
hop, hopla citosl.
E vyjadřuje pobídku ke skoku nebo naznačuje skok
Hop do postele!
Hop nahoru!
Míč udělal hopla.
hop sem, hop tam
٭Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. = Neraduj se předčasně.
٭hop nebo trop = buď a nebo