Hesla
lidvidžidhadhod1hod2hádeshit
témata
lid ~u m (6. j. ~u)
1.R nejširší vrstvy obyvatelstva
venkovský/český lid
lid v pohraničí
nepřítel lidu = označení pro politické odpůrce zejm. v totalitních režimech
Lid se sešel v ulicích.
Parlament reprezentuje lid.
povstání lidu
zástupy lidu
sčítání lidu; vláda lidu = S demokracie; archeol. lid popelnicových polí = R v mladší době bronzové v Čechách (Knovíz u Slaného); knovízská kultura;
٭z úst lidu = z lidového podání
2.R střední a nižší společenská vrstva
poddaný/sprostý lid
Král pokynul lidu.
Válkou trpěl především lid.
٭člověk z lidu = osoba pocházející z lidových vrstev, rozumějící prostým lidem