Hesla
partparta
témata
part ~u m (6. j. ~u)
1. (hud.)R notový zápis jednoho hlasu skladby
houslový part
2. (div.)R divadelní nebo filmová role
Herec odehrál svůj part bez chyby.