Hesla
hnát1hnát2hnát sehekatdátdát sesalsatítžít1žít2, žnout
Odvozená slova
hnát1hnát2hnát se
témata
hnát1 ned. (1. j. ženu; 3. mn. ženou; bud. budu hnát, poženu; rozk. žeň; čin. hnal; trp. hnán; přech. přít. žena; podst. hnaní)
1.R pobízet k pohybu, působit pohyb jistým směrem, nutit k rychlému běhu, útěku ap.
hnát krávy/ovce/husy na pastvu
Pastevci hnali svá stáda do hor.
hnát cizí vojsko ze země
hnát psí spřežení
Bouře žene koráb ke břehu.
٭hnát komu vítr do plachet = pomáhat, prospívat někomu (i nevědomky)
٭zhrub. hnát koho (odkud) sviňským krokem = hrubě někoho vyhnat, odmítnout
٭Ten by tě hnal. = Rázně odmítl, vyhodil.
2. (expr.)R nutit ke spěchu, k nějaké činnosti
hnát koho k odpovědnosti
hnát neplatiče k soudu
hnát koho do záhuby
hnát děti do postele = nutit je, aby šly spát
Kupředu mě žene strach/ctižádost.
hnát vojáky do útoku/bitvy
3.R přivádět (s úsilím, rychle ap.) do nějakého stavu nebo situace
hnát stavbu do velké výše
hnát ceny nahoru
٭hnát co na ostří nože/do krajnosti/extrému = vyhrocovat situaci
٭hnát to výš/vejš = stěžovat si u nadřízené instance a dožadovat se spravedlnosti
4. (expr.)R chvatně jít, jet; spěchat 1
hnát na autobus/vlak
hnát jak splašený/šíleným tempem
Nežeň tolik.
5.R (o rostlinách) prudce růst; vyhánět
Tulipány ženou na květ.
Obilí žene do klasů.
6.R uvádět do pohybu; pohánět
Stroj/Motor žene elektřina.
hnací příd.
R určený k pohánění
hnací řemeny/hřídel
hnací motor/síla
hnaný příd.