Hesla
havěť
témata
havěť -ti ž (1., 4. mn. -ti; 3. mn. -tím; 6. mn. -tích; 7. mn. -ťmi)
R drobní živočichové
ptačí/myší/vodní havěť
mravenci a jiná havěť