Hesla
haťhatit
témata
hať -ti, -tě ž (1., 4. mn. -ti, -tě; 3. mn. -tím; 6. mn. -tích; 7. mn. -těmi)
(tech.)R svazek proutí k zpevňování břehů, cest ap.
drátkoštěrková hať
hať z klestí