Hesla
hasit
Výklady
hasičsníhstříkačkaštuk
Předpony
hasituhasit
Odvozená slova
hasit
témata
hasit ned. (3. mn. -í; rozk. -s; trp. -šen; přech. přít. -se)
1.R bránit v hoření; dusit
hasit požár/hořící dům/stoh
٭Nehas, co tě nepálí. = Nezasahuj do toho, po čem ti nic není.
2. (přen.)R tišit žízeň
hasit žízeň pivem
3. (stav.)R působením vody měnit (pálené vápno) v kaši nebo prach
hasit vápno
hasicí příd.
hasicí přístroj
hasicí zařízení/technika
hašený příd.
(stav.)hašené vápno;
hašení s
(stav.)hašení vápna
hasit se ned.
(stav.)R působením vody se rozpadat, měnit se v prach nebo kaši
106.png


chloridchlorid uhličitý bezbarvá těkavá kapalina, užívaný jako rozpouštědlo, náplň do hasicích přístrojů;
nehašenýstav. nehašené vápno
sníhsněhový hasicí přístroj
náplňtech. náplň kyslíkové bomby/hasicího přístroje
pěnahasicí/izolační pěna
pěnapěnový hasicí přístroj
požářištěhasit požářiště
provozuschopnýkontrola provozuschopnosti hasicího zařízení
přístrojtelefonní/hasicí/dýchací přístroj
pálitNehas, co tě nepálí. Nezasahuj do toho, po čem ti nic není.