Hesla
habitushalit1halit2
témata
habitus -tu m (6. j. -tu) (kniž.)
1.R celkový vnější vzhled
2.R souhrn zevních znaků, podmíněných přizpůsobením k prostředí a dědičnými vlohami; vnější vzhled krystalu nebo minerálu