Hesla
hordalordmordagardagouda
témata
horda -y ž (2. mn. -rd)
1. (expr.)R velká skupina lidí (zejm. násilníků, výtržníků); tlupa, banda, smečka
horda výtržníků
Míjely nás hordy turistů.
starat se o hordu dětí
Z lesa se vyřítila horda ozbrojených mužů.
2. (hist.)R kmen nebo skupina nájezdných kočovníků
vpád tatarských hord
odrazit hordy nájezdníků
3. (hist.)R primitivní státní útvar mongolských a tureckých kočovníků
Zlatá horda;