Hesla
bodhod1hod2jodpod, poderodsodavodaod, odegouda
Odvozená slova
bod
Slovní spojení
vícebodový
témata
bod ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1.R malé místo v prostoru; základní geometrický prvek bez rozměru, např. průsečík dvou přímek nebo křivek
sbíhat se v jednom bodě
geom. spustit z bodu kolmici k přímce
geom. bod dotyku; geom. bod v rovině;
2.R nepatrné místo nebo okamžik, malá část plochy, prostoru nebo času
tech. bod mrazu/tání/varu; fyz. rosný bod = R teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami; ekon. bod zvratu = R takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani žádná ztráta; fyz. hmotný bod = R bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti; fyz. trojný bod = R bod ve fázovém diagramu, který udává teplotu a tlak, při kterém existuje rovnovážný stav mezi všemi třemi skupenstvími - pevnou látkou, kapalinou a plynem; mat. hromadný bod (množiny); fin. bazický bod = G jednotka, v níž je např. udáván výnos dluhopisů, setina procenta;
٭octnout se/uváznout/být na mrtvém bodě = zastavit se, stagnovat, nepokračovat
٭světlý bod = určitý příznivý jev, okamžik, který je pro člověka nadějí
٭uzlový bod = mezní úsek děje, činnosti
٭kulminační bod = vrcholný stupeň, míra děje, činnosti ap.
٭být na bodu mrazu = být na velmi špatné úrovni, téměř neexistovat
3.S část; složka
bod programu/jednání
V tomto bodě s vámi nesouhlasím.
další bod smlouvy
sporný bod
práv. bod obžaloby;
٭styčný bod = co je společné pro osoby, věci, jevy ap.
4.G jednotka hodnocení výkonu, počítání při hře ap.
vyhrát na body
získat dva body
trestný bod;
5. (výp.)R obrazový prvek; pixel
obrazový bod = G nejmenší jednotka plochy digitálního obrazu;
bodový příd.
bodový náskok/zisk soupeře
dopr. bodový systém (hodnocení řidičů)
bodové hodnocení
(slepecké) bodové písmo; tech. bodový svar; tech. bodový zdroj záření; tech. bodový náboj; bodové světlo = S hovor. bodovka; tech. bodové svařování;